Aktivity - Chata Dúžavy, Slovenská drevenica

Chata Dúžavy
UBYTOVANIE - RELAX - PRÍRODA
Slovenská drevenica
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity

Reliéf tunajšej krajiny zabezpečuje športové využitie všetkých druhov od turistiky, či agroturistiky, ktorá prekvitá na každom kúsku Slovenskej prírody. Turistov tu lákajú, okrem iného, najmä dobré vyhliadkové body napríklad najvyšší vrchol tejto oblasti a druhý najvyšší vrchol Bielych karpát Chmeľová (925m n.m), ďalej Biely vrch (818m n.m.), Chotúč (795m n.m.) atď.. Vďačnými a obľúbenými cieľmi túr sú aj zrúcaniny hradov Vršatec, Lednica. V neposlednom rade je to určite aj krásna a nepoškvrnená príroda, ktorá vypĺňa priestor pod skalami. Práve pre tieto krásy, ktoré Vršatec skrýva, vedie cez túto oblasť viacero značených turistických alebo náučných chodníkov.

Podľa týchto farieb sa môžete orientovať na mape, ktorá je umiestnená dolu:

- zelená turistická značka vedie z horárne Chrástková cez hrebeň Biely vrch na Vršatec (4 hod.)

- žltá turistická trasa vedie z parkoviska medzi Vršatskými bralami cez lúky do obce Červený Kameň (2,5 hod.). Na najvyššom bode lúky sa dá odbočiť doľava a po značenom chodníku sa dostať na nejvyšší vrchol Vršatských brál - Chmeľová.
- modrá turistická trasa vedie z kopca Brezová, kde sa napája na červenú turistickú trasu cez Vršatské Podhradie, popod kopec Chotúč kde sa dá prejsť na zelenú turistickú značku do Pruského resp. pokračovať do obce Červený Kameň, ďalej do obce Lednica a potom až do Púchova.
- druhá zelená turistická trasa vedie z obce Pruské po hrebeňoch ponad obec Tuchyňa pod kopec Chotúč nedaľeko Vršatca.


Turistická trasa č. 1
Z parkoviska Vršatec od turistického smerovníka po modrej značke priamo na zrúcaninu stredovekého hradu Vršatec. Trasa trvá cca 10 min. Tou istou trasou naspäť a pokračovať okolo chát smerom na Brezovú. Pri chatách prejsť na zelenú značku a vyjsť tesne pod Biely vrch - pekný pohľad na hrad a do Krivoklátskej doliny.

Turistická trasa č. 2
Trasa chodníka z hradu Vršatec na hrad Lednica, trvanie cca 3 hod.
Z parkoviska Vršatec – od turistického smerovníka po modrej značke po asfaltovej ceste úpätím hradného brala na hrad Vršatec. Po návšteve hradu naspäť k turistickému smerovníku na parkovisku (tesne nad parkoviskom vyviera vodný prameň) a odtiaľ po žltej značke cez čerešňový sad do sedla pod Chmeľovou a potom hore na Chmeľovú (925 m - nádherné výhľady). Ďalej po žltej cez les popod skalné vežičky Babky až do obce Červený Kameň. Prejdeme popri kostole cez most ponad Tovarský potok a odbočíme z hlavnej cesty na poľnú cestu, vedúcu popod Červenokamenské bralo. Na okraji lesa sa napojíme na modrú značku. Značkový chodník nás vedie výbežkami lesa, lúčnatým Červenokamenským sedlom (640 m) a lúkami nad obec Lednica. Úpätím Lednického brala cez starý ovocný sad prídeme do Lednice. Cez dedinu, smerom ku kostolu (až za ním vľavo) odtiaľ po ceste k hradu Lednica. Pomerne náročnú trasu možno absolvovať obojsmerne aj po častiach, východiskom môže byť ktorákoľvek z troch obcí. Trasa má dížku 12 km s prevýšení 500 m, poskytuje množstvo krásnych výhľadov, nielen z hradov, ale aj zo sedla pod Chmeľovou, Červenokamenského sedla či úpätia bradla v Červenom Kameni. Úsek medzi Vršateckým Podhradím a Červeným Kameňom možno prejsť aj po modrej východným úpätím Vršateckých brál.

Turistická trasa č. 3
Bolešov (žel. st./241 m.n.m.) – chata Gilianka (265 m.n.m./0,5 hod.) – horáreň Chrastková (565 m.n.m./2,25 hod.) – Biely vrch (818 m.n.m./3,25 hod.) - Vršatec (700 m.n.m./4 hod.) – zelená značka. Dĺžka 15 km, dá sa absolvovať aj obojsmerne.
Prístupová trasa do centra Vršateckých brál prechádza Bolešovskou dolinou. Zo železničnej stanice v Bolešove v nadmorskej výške 241 m.n.m. prejdeme cez trať a pokračujeme na sever, po udržiavanej ceste k objektom JRD. Ďalej pokračujeme okolo chaty Gilianka (265 m.n.m.) a malej vodnej nádrže do otvorenej Bolešovskej doliny. Potiaľto trasa trvá cca 0,5 hod. Za vetvením sa dolina aj cesta zužuje a na rázcestí za mostíkom pokračujeme vpravo v miernom stúpaní. Na ďalšom rázcestí odbočíme znova vpravo na SV, okolo krľmelca v strmšom úseku v záveru doliny. Asi v strede tohto úseku 20 metrov od cesty potôčik tečúci po ľavej strane steká po travertínovej skale a vytvára zaujímavý prírodný úkaz. Po príchode ku horárni Chrástková sa udržiavaná cesta končí. Horáreň sa nachádza v nadmorskej výške 565 m n.m. a doba príchodu od začiatku túry je 2,25 hod. Od horárne v miernejšom stúpaní okolo mohutných smrekov. Z lúky pri horárni sú už krásne výhľady na Vršatecké bralá a Chmeľovú. Ďalej pokračujeme neudržiavanou lesnou cestou v strmšom stúpaní na sever v bukovom lese. Na rázcestí odbočíme vpravo na SV, a pokračujeme hrebeňovým chodníkom po východnom úbočí Bieleho Vrchu (818m n.m.),(výhľady), ďalej už len na asfaltové parkovisko pod prameňom pitnej vody na Vršatci kde túra končí v nadmorskej výške 700 m n.m.. Celá trasa chodníka je Stredne náročná značená zelenou turisticku značkou. Dĺžka je 15 km a výstup trvá cca 4 hodiny.

Turistická trasa č. 4
Pruské (žel.st./252 m.n.m.) -rázcestie pod Kalváriou(397 m.n.m./1,5 hod.) - sedlo vrchu Chotúč(618 m.n.m./2,5 hod.) zelená značka - potom pokračovať modrou na Vršatec (700 m.n.m./3,5 hod.)
Táto trasa prechádza nenáročným bočným hrebeňom medzi Podhradskou a Červenokamenskou dolinou. Začiatok trasy je na železničnej stanici v Pruskom, odtiaľ cez ráscestie v obci vpravo, na SV povedľa kostola a poľnohospodárskeho učilišťa. Na rázcestí pokračujeme povedľa betónovej ohrady na S, a ďalej v miernom stúpaní lesnou cestou v dubovom lese. Keď prejdeme cez rázcestie lesných ciest v borovicovom lese, pokračujeme až na jeho okraj. Ďalej pozdĺž lesa vedľa ohrady a znova cez les na okraj družstevného lánu (pozor na orientáciu). V nezmenenom smere pokračujeme popod rozvod vysokého napätia cez družstevný lán a odtiaľ na rázcestie poľných ciest pri šiestich smrekoch. Odtiaľ po lesnej ceste okrajom lesa vo veľmi miernom stúpaní k turistickej orientácii na rázcestí pod Kalváriou. Nachádza sa v nadmorskej výške 367m n.m. Z neho sa dáme strmšie okrajom lesa a lúk alebo znatelným chodníkom po východnom okraji Kalvárie. Pokračujeme okrajom Mikušovských skalíc na SZ, cez Veľké a Malé Hradište, so striedaním výstupu a zostupu, na horské lúky. Z nej vrstevnicovou starou cestou, ktorá pred rázcestím lesných ciest vyústi na lesnú cestu. Z rázcestia pokračujeme k smerovníku v sedle Chotuč. Potiaľto je trasa chodníka značená zelenou turistickou značkou. Tu sa napojíme na ďalší turistický chodník po modrej značke vedúci popod Vršatské bralá doľava k turistickej orientácii na Vršatci. Prevýšenie trasy je 560m. Je stredne náročná, krajinársky veľmi zaujímavá. Táto dosiaľ nedocenená turistická trasa prekvapí milovníkov prírodných scenérií. Dĺžka je cca 12 km a trvá 3,5 hod.

Turistická trasa č. 5
Lednica (zast. SAD/398 m.n.m.) -Červený Kameň (zast. SAD/361 m.n.m./1,5 hod.) - sedlo vrchu Chotúč (618 m.n.m./2,25 hod.) - Vršatec (700 m.n.m./3 hod.) - modrá značka.
Turisticky zaujímavá trasa s prekrásnymi prírodnými scenériami a historickými pamiatkami. Začíname od turistického smerovníka pri kostole v Lednici v miernom výstupe cestou pomedzi domy. Za posledným domom zabočíme vľavo a pokračujeme úpätím Lednického brala cez starý ovocný sad. Ďalej pokračujeme vo výstupe po lúkach s peknými výhľadmi, až prídeme k cípu lesa. Ďalej poľnou vrstevnicovou cestou cez križovatku do listnatého lesa, ním ideme lesnou cestou cez potôčik vedľa krmeľca. Na rázcestí odbočíme vľavo a v miernom stúpaní prejdeme na lúku. Po vrcholovej lúke ideme vľavo na JV do lúčnatého sedla (výhľady). Lúkou mierne zostupujeme vpravo k lesu a po lesnej ceste ideme na J v strmšom zostupe vedľa zrubovej chaty a okolo prameňa. Ďalší zostup vedie úvozovou cestou povedľa potoka k smerovníku pri zástavke SAD v Červenom Kameni. Mostom cez Tovarský potok ku kostolu a ďalej popri mlynskom náhone. Vystupujeme po lesnej ceste vedľa potoka najprv mierne, neskôr strmšie do sedla vrchu Chotuč. Z neho vrstevnicovou poľnou cestou na horný okraj obce Vršatské Podhradie k zástavke SAD. Odtiaľto v miernom stúpaní po asfaltovej ceste popod zrúcaninu hradu Vršatec k turistickej orientácii na Vršatci.


Turistický chodník "Okolo Vršatca"
Chodník "Okolo Vršatca"je peší okruh,obojsmerný, stredne náročný, dlhý 4,5 km, trvanie 2 hodiny, čiastočne vedie po značených turistických chodníkoch, má 7 orientačných bodov. Obec Vršatské Podhradie (650 m), dostupná autobusom z Dubnice, Ilavy a Pruského. Z obce Pruské je možné ísť po asfaltovej ceste 7 km, alebo turistickou trasou po zelenej značke okolo Chotúča. Okruh "Okolo Vršatca" možno absolvovať aj z Červeného Kameňa a kombinovať ho s rôznymi odbočkami.

Turistický chodník "Z hradu na hrad"
Trasa chodníka „Z hradu na hrad“ je obojsmerná, náročná, dlhá 12 km s prevýšením 500 m, trvania 3 hodiny. Celá trasa vedie po značených turistických chodníkoch, časť je spoločná s okruhom "Okolo Vršatca". Osem orientačných bodov uľahčuje orientáciu v teréne. Z obce Vršatecké Podhradie (650 m), dostupnej autobusom z Dubnice, Ilavy a Pruského. Z obce Pruské je možné ísť po asfaltovej ceste 7 km, alebo turistickou trasou po zelenej značke okolo Chotúča, ideme z autobusovej zastávky po asfaltovej ceste úpätím hradného brala. Pomerne náročnú trasu možno absolvovať aj po častiach, východiskom môže byť ktorákoľvek z troch obcí. Trasa poskytuje množstvo krásnych výhľadov , nielen z hradov, ale aj zo sedla pod Chmeľovou, Červenokamenského sedla či úpätia brala v Červenom Kameni. Úsek medzi Vršatským Podhradím a Červeným Kameňom možno prejsť aj po modrej značke východným úpätím Vršateckých bárl.

Turistický chodník "Cez Biely vrch do Krivoklátu"
Chodník "Cez Biely vrch do Krivoklátu"je peší okruh, v zime možné použiť bežky, obojsmerný, mierne náročný, dlhý 7,5 km, trvanie 2 hodiny, čiastočne vedie po značených turistických chodníkoch (ako celok však nie je značený), má 7 orientačných bodov. Východiskový bod je obec Vršatecké Podhradie (650 m), dostupná autobusom z Dubnice, Ilavy a Pruského. Z obce Pruské je možné ísť po asfaltovej ceste 7 km, alebo turistickou trasou po zelenej značke okolo Chotúča, ideme od autobusovej zastávky po asfaltovej ceste popod hradné bralo, ktoré je národnou prírodnou rezerváciou. Trasu možno absolvovať aj opačným smerom, vychádzajúcim z Krivokátu. Viacero miest na trase ponúkne prekrásne výhľady – hradné bralo, Biely vrch, ľavá časť Krivoklátskej tiesňavy. Lákavý je aj výstup na Drieňovú (626 m), strmý zalesnený vrchol nad Krivoklátom, ktorý vďaka vzácnym drieňovým dubinám je budúcou prírodnou rezerváciou. Ak sa rozhodnete rozšíriť si trasu chodníka, je možné ju absolvovať po značených turistických trasách: žltá do Červeného Kameňa, modrá do sedla pod Okršliskom, zelená do Bolešovskej doliny a červená po hlavnom hrebeni Bielych Karpát.

Mapa okolia Vršatca: 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky